3
مهر

مزایای ترموژنیکآیا استفاده از ترموژنیک هنگام تمرین برای کمک بیشتر به تعریق اشکالی ندارد. دانش من این است که اینها قرص های کافئین هستند و نظرات متفاوتی در مورد تاثیر کاهش وزن وجود دارد.

آیا در مورد آن نظری دارید؟

ارائه شده توسط / u / Ideaspoint
[comments]