28
شهریور

مستند وگان مرا خراب کردمن دیگر نمی دانم چه چیزی سالم است. برخی می گویند همه محصولات حیوانی مضر هستند. برخی می گویند همه غلات بد هستند. برخی می گویند قند قلب را می کشد. برخی می گویند چاق. نمی دانم چه چیزی را باور کنم. به نظر می رسد میوه ها و سبزیجات تنها چیزهایی هستند که مردم آن را سالم می دانند. تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که چه غذاهایی در عملکرد جسمی و روحی خوب و بد هستند که نمی توانید نتایج درستی به دست آورید.

ارائه شده توسط / u / ABigBranch
[comments]