مصاحبه همراه خود دکتر آمیت مصری با اشاره به بیماری قلبی کودکان


روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان شاخه ای اجتناب کرده اند پزشکی است کدام ممکن است تمام جنبه های بیماری قلبی در نوزادان، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را محافظت می دهد. کفگیرها بالقوه است با اشاره به بیماری قلبی کودکان تردید هر دو اولویت داشته باشند. برای {پاسخ به} این شبهات همراه خود دکتر آمیت مصری به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو نشستیم.

سوالات مصاحبه دکتر آمیت مصر با اشاره به روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان

در همین جا سوالاتی کدام ممکن است توسط عالی متخصص پاسخ داده شده است:

پرس و جو ۱. بیماری مادرزادی روده ها چقدر شایع است؟ چگونه کفگیرها می توانند شک کنند کدام ممکن است خواه یا نه کودک چنین شرایطی دارد هر دو خیر؟

پاسخ. {در این} مرحله، ما هیچ داده ها خاصی با اشاره به باند هند نداریم. با این حال اگر این را همراه خود تمام ادبیات فعلی مرتبط کنید، در هر هزار تولد خشمگین ۸ به همان اندازه ۱۰ فرزند تحت تأثیر بیماری قلبی داریم.

اجتناب کرده اند این ۴ به همان اندازه ۵ کودک نوپا، بالقوه است فرم بیماری مادرزادی قلبی حیاتی داشته باشند کدام ممکن است خواستن به مداخله زودهنگام دارد. بقیه بعداً در اقامت به نظر می رسد می شوند. به همین دلیل این می تواند یک مفهوم تقریبی اجتناب کرده اند انواع نوزادانی بود کدام ممکن است همراه خود بیماری قلبی مادرزادی متولد می شوند.

کفگیرها همراه خود بیانیه علائم می توانند به این مشکلات نامشخص شوند. علائم بالقوه است برای ادغام کردن انواع در تنفس هر دو ضرر در خورده شدن باشد. علامت تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایع تر، چکیده هر دو سیانوز روی ناخن ها هر دو لب های کودک است. جدای اجتناب کرده اند آن، تعریق بیش از حد، عدم افزایش وزن صحیح هر دو سایر عفونت‌های تنفسی مکرر کدام ممکن است همراه خود بیماری عکس دلیل داده نمی‌شوند، برخی اجتناب کرده اند سیگنال‌های آن هستند.

اگر به گروه سنی به سختی بهتر یادآور کودکان خردسال بروید، علائم تنگی نفس {خواهد بود}. آنها بالقوه است اجتناب کرده اند خستگی در حین ورزش جسمی شکایت کنند. علاوه بر این، بالقوه است درد کابینت سینه هر دو اجتناب کرده اند انگشت دادن هوشیاری را تخصص کنند. اینها برخی اجتناب کرده اند علائمی است کدام ممکن است بالقوه است ارائه می دهیم این تصور را بدهد کدام ممکن است کودک بالقوه است برخی اجتناب کرده اند مشکلات قلبی داشته باشد.

پرس و جو دوم: خواه یا نه بیماری قلبی مادرزادی در دوران انبساط جنین هر دو در هر مرحله در گذشته اجتناب کرده اند تولد قابل پیش آگهی است؟

پاسخ. همراه خود پیشرفت تکنولوژی، اکنون می توان هرگونه بیماری قلبی مادرزادی را در کل اقامت جنین پیش آگهی داد. ما معمولا بین هفته ۱۸-۲۰ باردار بودن اکوکاردیوگرام جنین انجام می دهیم. {در این} مرحله، روده ها کودک به طور درست انبساط کرده است، به همین دلیل ما قادر هستیم انجام روده ها کودک نوپا را مدیریت کنیم.

اگر بیماری مادرزادی قلبی در برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از جنین خیلی از حداکثر باشد هر دو بعد اجتناب کرده اند تولد خشمگین نمانند، ختم باردار بودن را طرفدار می کنیم.

مطالب مرتبط: خروجی در روده ها – علل، علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با

پرس و جو ۳: متخصصان معتقدند کدام ممکن است ایده پرینت سه بعدی در روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان فوق العاده مفید {خواهد بود}. تذکر خواهید کرد با اشاره به این فناوری های شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای آنها چیست؟

پاسخ. ما شاهد تکامل فناوری در پیشرفت های مهندسی در دهه قبلی بوده ایم. همراه خود اکوکاردیوگرافی آغاز کردیم، سپس توموگرافی کامپیوتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویربرداری رزونانس مغناطیسی روده ها. همه اینها به پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مشکلات قلبی کمک کرد. فینال فناوری چاپ سه بعدی نیز در جاری پیشرفت است. برای اداره کردن بیماری های مادرزادی قلبی فوایدی فراهم می کند.

او دلیل می دهد کدام ممکن است خواه یا نه می توان جراحی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از جراحی برای اختلال خاص قلبی چیست. این کاردیولوژی مداخله ای نیز به ما {کمک می کند}. این به تصمیم گیری رویکرد دقیق برای حضور در نقص خاص {کمک می کند}. به همین دلیل پرینت سه بعدی گام بعدی {در این} مسیر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قبلاً نتایجی را در قالب اصلاحات مدیریتی در متعهد شدن مسیر حرکت در یک واحد مورد خاص بیانیه کرده ایم.

پرس و جو ۴. در معامله با کودک خردسال اجتناب کرده اند بالا ولایت همراه خود چه انگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای غلطی مواجه می شوید؟

پاسخ. معمولاً ۲ نوع کلاله موجود است. اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایع ترین اولویت کفگیرها، جای زخم است. اصولاً کفگیرها اصولاً درگیر زخم هایی هستند کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند جراحی به نظر می رسد می شوند.

برخی اجتناب کرده اند کفگیرها بر این باورند کدام ممکن است {به دلیل} برخی نقص در فرزندشان، کودک دچار چنین اختلالی تبدیل می شود. دکتر خواستن به ضمانت دارد کدام ممکن است در اسبابک ها فوق العاده به سختی می توانیم دلیل برای این {بیماری ها} را تصمیم گیری کنیم. نمی توان ذکر شد کدام ممکن است این ضرر اجتناب کرده اند مادر هر دو پدر منتقل تبدیل می شود.

این {بیماری ها} می توانند ارثی باشند، با این حال در اصولاً مواقع اسناد دلیل برای از واقعی این اختلال خاص را نمی دانند.

پرس و جو ۵. اقدامات مداخله ای روده ها در کودکان چقدر سودآور است؟ خواه یا نه معامله با اساساً مبتنی بر کاتتر برای مزایای تمدید شده مدت بیشتر است هر دو جراحی؟

پاسخ. معامله با اساساً مبتنی بر کاتتر در تعدادی از دهه قبلی فوق العاده مطرح شده است. چون آن است قبلا اشاره کردن شد، پس اجتناب کرده اند اختراع این فناوری شیک، میزان موفقیت افزایش خواهد یافت. اگر نتایج مداخله در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند مداخلات کاتتر را همراه خود هم ارزیابی کنید، نتایج بیشتر {خواهد بود}.

مداخله کاتتر مزایایی دارد یادآور عدم خواستن به جراحی بای پس، عدم تحمیل اسکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲ به همان اندازه ۳ روز بستری شدن در بیمارستان. اگر با اشاره به مزایای تمدید شده مدت صحبت کنید، نتایج خارق العاده هستند. مبتلایان اجتناب کرده اند این پیشرفت رضایت بیشتری دارند.

پرس و جو ۶. پروتکل خواهید کرد هنگام بدست آمده اورژانس قلبی کودکان چیست؟

پاسخ. معمولاً در اورژانس طبقه همکف اورژانس روده ها کودکان بدست آمده می کنیم. سپس مشاور جوان ابتدا وضعیت فرد مبتلا را تعیین مقدار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق وضعیت را درک می تدریجی. بسته به تعیین مقدار، کودک را به بخش مراقبت‌های ویژه روده ها کودکان در طبقه اول مدانتا مدیسیتی، گورگان منتقل می‌کنیم.

سپس معامله با اولین را برای تثبیت انجام می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سعی می کنیم دلیل برای نقص قلبی را پیدا کنیم. بر ایده نتایج، انتخاب می گیریم کدام ممکن است خواه یا نه این خواستن به مراقبت پزشکی، مداخله کاتتر هر دو جراحی دارد.

کار گروهی بین بخش مراقبت های ویژه روده ها کودکان، روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی روده ها کودکان موجود است. آنها بهتر از فرآیند درمانی را برای فرد مبتلا اختراع می کنند. بر این ایده پروتکل های مدیریتی را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از معامله با را به فرد مبتلا حاضر می دهند.

پرس و جو ۷: تقریباً ۱۴.۴ میلیون کودک در هند اضافه وزن هستند. این احتمال وجود دارد نتیجه تنظیم فوری عادات غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت بی تحرک باشد. همراه خود ملاحظه به افزایش مشکلات وزنی در دوران کودکی، چه راهکارهایی را به مردمان راهنمایی می کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند مشکلات قلبی در کودکان جلوگیری کنند؟

پاسخ. این پرس و جو باید هر بار پرسیده شود از ما روی بمب ساعتی نشسته ایم. مشکلات وزنی در جاری حاضر عالی ضرر عظیم در دنیای غرب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تقریباً در شبیه به مسیر هستیم. ما شاهد افزایش فوری شیوع مشکلات وزنی در ملت شخصی بوده ایم.

در دنیای معقول، کودکان اصولاً فریب دادن تلفن در کنار هر دو لپ‌تاپ می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث می‌شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورزش‌های فیزیکی دوری کنند. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات مشکلات وزنی در کودکان، رژیم غذایی فست فود است. به خوانایی، این باعث افزایش مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ضرر تبدیل می شود. با این حال باید درک کنیم کدام ممکن است مشکلات وزنی مبنایی است کدام ممکن است بر ایده آن بیماری های مختلف به نظر می رسد می شوند.

مشکلات وزنی ممکن است در نتیجه {فشار خون بالا}، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات هورمونی شود. به همین دلیل راهنمایی تبدیل می شود کدام ممکن است همه کفگیرها مراقب عادات غذایی فرزندان شخصی باشند. در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها متوجه می شویم کدام ممکن است کفگیرها در اقامت ماهر شخصی مشغول هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت شخصی را همراه خود فرزندان نمی گذرانند. آنها به سادگی اجتناب کرده اند آنها نیاز دارند تعدادی از فیلم را اجتناب کرده اند طریق تلفن در کنار هر دو کامپیوتر لپ تاپ تماشا کنند به همان اندازه بتوانند وقت شخصی را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را پایان دادن کنند.

با این حال این حرکت درستی نیست. حداقل عالی وعده غذایی را همراه خود هم خواستن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وعده غذایی باید متعادل باشد. هیچ غذای خارجی هر دو فست فود نباید گنجانده شود. می توانید عالی بار در هفته غذای ناسالم سرو کنید، با این حال به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند مصرف کردن آن اجتناب کنید. فرزندتان را الهام بخش کنید سطح تفریحی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گذراندن وقت همراه خود کامپیوتر لپ تاپ هر دو تلفن در کنار .

ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است کودک سبک اقامت پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمی دارد.

تمام مقالات مجموعه #CrediTalk را همین جا ببینید.

با اشاره به دکتر

آمیت مصریدکتر آمیت مصر مشاور ارشد روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان در مدانتا – پزشکی، گورگان. او بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال تخصص غنی در زمینه کاری شخصی دارد. فلوشیپ روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق کودکان را اجتناب کرده اند بنگلور پایان دادن کنید.

او همراه خود Medanta The Medicity اجتناب کرده اند زمان آغاز آن {بوده است}. پیگیری ها تخصصی او برای ادغام کردن مداخله در روده ها اطفال، روده ها جنین، اکوکاردیوگرافی جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات عمومی مادرزادی روده ها است.

برای انتخاب هر دو داده ها اصولاً همراه خود ما همراه خود شماره ۸۰۱۰۹۹۴۹۹۴ +۹۱ تصمیم بگیرید هر دو اجتناب کرده اند همین جا همراه خود دکتر آمیت مصر وقت بگیرید.

[button color=”transparent_credi” size=”medium” class = “custom_button” link=”https://www.credihealth.com/doctor/amit-misri-pediatric-cardiologist/overview?utm_source=blog_article&utm_medium=bottom_button&utm_campaign=book_appointment” icon=”” target=”true”]گذشته تاریخی کتاب [/button]

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر