31
شهریور

مصرف روزانه شکر: یک رژیم غذایی مغذی


دوز توصیه شده شکر که تمام قند به آن اضافه می شود چقدر است؟ من همیشه چیزهای متفاوتی پیدا می کنم ، چیز مورد علاقه من ماتچا است و من احساس نمی کنم بیش از یک فنجان در روز بخورم زیرا فقط یکی 32 گرم قند دارد !! لطفا به من بیاموز