12
شهریور

مطابق دستور Macros غذا را آماده کنید. : غذای مقوی


فرض کنید من تصمیم گرفتم از 50٪ کربوهیدرات ، 25٪ چربی و 25٪ پروتئین استفاده کنم.

دقیقا چگونه می توانم مطابق آن یک غذا تهیه کنم ؟؟

می دانم که باید از ترازو برای اندازه گیری غذا استفاده کنم ، اما منطقی نیست.

آیا ابتدا باید بدانم وزن غذای من چقدر باید باشد و سپس غذا را با توجه به 4 کالری و 9 کالری در گرم وزن کنم؟