معاون رئیس جمهور: دولت به دقت بازار را زیر نظر دارد – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه فروشی مدارا؛ صولت مرتضوی درباره واکنش دولت به افزایش حقوق بازنشستگان گفت: حتما باید از آقای دکتر بپرسید. عبدالملکی در این باره; اما این افزایش بر اساس شاخص قانونی است که نشان می دهد دستمزدها چگونه افزایش می یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: در مورد برخی از بازنشستگان، قانون سقف دستمزد را ۱۰ درصد اعلام کرده بود که عده ای هم می رسند و طبق ضوابط در نیروی انتظامی ارائه می کنند.

وی تاکید کرد: قوانین باید منطبق بر قانون باشد. در این مورد هم در چارچوب قانون کار کرده اند و حالا ممکن است عده ای ببینند چیزی که نباید به آن مربوط می شد اجرای قانون است.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بازار برای گرانی های اخیر رصد می شود، گفت: بازار به طور مرتب رصد می شود و گزارش هایی نیز ارسال می شود. وزارت دادگستری و زندان های دولتی از نزدیک بازار را زیر نظر دارند.

وی افزود: در برخی جاها ممکن است بی عدالتی هایی در حق مردم صورت گیرد که از سوی گروه هایی از مدیران و متولیان امر صورت می گیرد.