معترضان در این کشور عصبانی هستند!


اعتماد آنلاین نوشت: دولت پاکستان تصمیم به تصویب قانونی گرفته است که از این پس افرادی که مرتکب خشونت جنسی شوند به مجازات حبس محکوم می شوند.

دولت پاکستان قانونی را تصویب کرده است که از این پس افرادی که مرتکب آزار و اذیت جنسی می شوند با بستن روزنه مجازات مجازات خواهند شد. رسانه ها این خبر را به نقل از اوقر حسین یکی از مقامات دولتی منتشر کردند: پارلمان پاکستان این قانون را تصویب کرده و بلافاصله وارد مرحله اجرا شده است.

بر اساس این قانون مجرم با تزریق داروهای شیمیایی کاملا عقیم می شود. این روش در لهستان، کره شمالی، جمهوری چک و چندین کشور آمریکایی نیز استفاده می شود.

سال گذشته عمران خان که در آن زمان نخست وزیر این کشور بود، در سایه اعتراضات مردمی به افزایش تعداد تجاوزات جنسی در کشور، خواستار اجرای این حکم شد. ذکر این نکته ضروری است که کمتر از سه درصد از متهمان تجاوز جنسی در دادگاه های پاکستان مجرم شناخته می شوند.