31
شهریور

مفیدترین چیزی که باید از خوردن آن اجتناب کرد چیست؟ : غذای مقوی


به طور فرضی ، اگر فردی هر آنچه می خواهد بخورد (یعنی از رژیم غذایی به طور کلی ناسالم استفاده کند) ، چه چیزی می تواند حذف کند که برای بهبود سلامتی مفیدتر است؟ قند؟ گوشت قرمز؟ یکی دیگر؟