25
شهریور

من این کلمه را در مورد رژیم مغولی که بر پایه شیر و پروتئین بود ، پیدا کردم: رژیم غذایی مغذی


مغول ها گوشت ، شیر ، ماست و محصولات لبنی می خوردند و با مردانی که از غلات مختلف استفاده می کردند ، مبارزه می کردند. خوردن بذر رزمندگان دهقان استخوان های آنها را خفه کرده ، به دندان های آنها آسیب رسانده و آنها را ضعیف و مستعد بیماری می کند. در مقابل ، فقیرترین سربازان مغول تمام پروتئین را می خورند و به آنها دندان و استخوان قوی می دهند. ”

جک ودرفورد ، چنگیز خان و ساخت جهان مدرن

هر گونه فکر؟ آیا باید شیر بیشتری بخوریم تا بتوانیم غلات کامل را از دست بدهیم؟