17
شهریور

میزان قند شراب قرمز و سفید؟ : غذای مقوی


من همچنین از نظر تغذیه ای و علمی به آن علاقه دارم. من واقعاً نمی فهمم چرا اگر به دنبال مواد مغذی اصلی شراب قرمز و سفید هستید ، آنها به طور کلی می گویند هر دو 1 گرم شکر در هر وعده دارند ، اما اکثر شراب های سفید واقعاً شیرین هستند؟ آیا شکر به ارزان ترین شراب سفید اضافه می شود که دامنه را افزایش می دهد و به 1 گرم آن نیاز ندارد؟