9
شهریور

م effectiveثرترین راه برای افزایش سطح گلوتاتیون سلول چیست؟ : غذای مقوی


من NAC ، سلنیوم گلیسین را امتحان کردم و هیچ سودی جز دافع پشه احساس نکردم. من همیشه مقالات و نظراتی را در سایت می بینم که می گویند “NAC استرس اکسیداتیو را اینجا و آنجا تقویت می کند” ، “این و این را شستشو می دهد” ، “سنتز گلوتاتیون ممکن است به این و آن نیاز داشته باشد”. از این کلافه شدم. لطفاً آموزش دهید!