نایب رئیس: ۲۰ نماینده از کیفرخواست وزیر صمت نامه های خود را پس گرفتند – مرکز خبر مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در سخنانی جداگانه گفت: در نامه ای به وزیر صمت اسامی ۳۶ نماینده مجلس اعلام شده و از روز گذشته (سه شنبه) ۲۰ نماینده استعفا داده و امضای آنها را امضا کرده اند. .

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: الان وقت تعقیب قضایی نیست.