8
شهریور

نسبتهای مغذی: غذای مغذی


من کنجکاو هستم بدانم .. چرا مقایسه درشت مغذی ها؟ خوردن یک رژیم غذایی معمولی که فقط سعی می کنید با کمبود کالری و دریافت پروتئین مناسب انجام دهید ، چرا این درصد باید از کربن و چربی باشد؟ مانند زمانی که از ماشین حساب آنلاین استفاده می کنم و به من می گویند من گیر کرده ام که باید 50٪ کالری از کربن و 25٪ از چربی دریافت کنم ، چرا این اعداد؟ آیا انجام کاری مانند 40٪ کربوهیدرات و 35٪ چربی ضرر دارد؟ آیا دریافت کالری کمتر در هر کلان چیز خاصی دارد؟