نسخه رادیویی شگفت انگیز صحبت های رونالدو (فیلم)


رونالدو گفت: «این پیامی برای کودکان سوری است. ما می دانیم که شما رنج زیادی را متحمل شده اید، من یک هنرپیشه مشهور و در عین حال یک قهرمان واقعی هستم. ناامید نشو، دنیا با توست. ما به شما اهمیت می دهیم، من با شما هستم.

اما ببینید مترجم رادیو چه می گوید …