نظرات بورل در مورد واکنش آمریکا به ایران


یک مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پاسخ آمریکا به خواسته های ایران در مورد تمدید توافق برجام بسیار منطقی است.

یک مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: پاسخ آمریکا به خواسته های ایران در مورد تمدید توافق برجام بسیار منطقی است.

به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین، واکنش آمریکا به موضع ایران در مورد متن پیشنهادی اروپا درباره احیای برجام را «بسیار منطقی» خواند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه از پذیرش پاسخ دولت آمریکا به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات باقی مانده در مذاکرات رفع تحریم ها از طریق هماهنگ کننده اروپایی خبر داد. .

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: تحلیل دقیق اظهارات طرف آمریکایی آغاز شده است و جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام بررسی ها نظر خود را در این باره به هماهنگ کننده اعلام خواهد کرد.