نماینده مجلس: مردم را فریب می دهند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات حل می شود – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; مهدی تقیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: به مردم آدرس اشتباه می دهند و می گویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات بازار حل می شود.
وی با بیان اینکه به مردم آدرس اشتباه داده می شود و اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات بازار حل می شود، گفت: فاطمی امین تغییرات ساختاری خوبی در وزارت دفاع ایجاد کرده است.