6
شهریور

نمی تواند بخوابد!؟ : غذای مقوی


من مطمئن نیستم که این یک مشکل غذایی است یا یک مشکل سلامتی ، اما نمی توانم بدون نیاز به ادرار کردن هر 1-2 ساعت بخوابم. من مصرف مایعات را در عصر کاهش دادم ، اما دیگر مجبور نبودم کاری انجام دهم. خواب خوبی ندارم و روی عملکرد من تأثیر می گذارد. اگر این موضوعی است که من با آن سر و کار داشته ام ، لطفاً به من کمک کنید.