هشدار انجمن کارگران ساختمانی ایران به مقامات عالی کشور


حزب کارگزاران سازندگی ایران با صدور بیانیه ای خطاب به مقامات عالی رتبه کشور نوشت:

ما معتقدیم اگر امروز مردم ایران در بستر منازعات جهانی و عرصه سیاست داخلی با چالش‌های فراوانی مواجه هستند، به دلیل دور بودن اصول و اعتقادات است که امام راحل در ابتدای تأسیس سازمان بودند. . . وی با تایید و تایید این اصل توسعه که همان “میزان انتخابات عمومی” است، به مسئولان و نمایندگان اداری هشدار داد که اگر از خواست مردم و مطالبات به حق و استقلال خود عدول کردند و بگویند به نفع مردم است.

صحت چنین نظامی مرهون حفظ و حراست از این مفهوم و تداوم حاکمیت آن بر تمامی شئون نظام و حکومت و جمهوری ماست و این یکپارچگی… مؤید حیات و قدرت جامعه و حاکمیت است. و پایبندی به آن ملت را از گزند حوادث مصون می دارد.