هفت فیلم مختلف بازیگران هفت فیلم علی عطشانی


فیلم Seven Reverses محصول جالب کارگردانی چیره دست است که شخصیت هایش باعث درخشش فیلم Seven Reverses شدند.

بازیگران فیلم هفت معکوس

کارگردان مهدی خسروی
تهیه کننده علی عطشانی
بازی ۱۳۹۴
نوع اجتماعی، عجیب
تهیه کنندگان پشت هفت

بازیگران فیلم هفت معکوس

بازیگران فیلم هفت معکوس

داستان فیلم هفت معکوس

داستان فیلم بر اساس زندگی مرد جوانی است که در رویاها و واقعیت تصادفاتی را تجربه می کند.