18
شهریور

هنگامی که نشسته اید اما سخت کار می کنید ، چگونه میزان متابولیسم پایه خود را محاسبه می کنید؟ : غذای مقوی


به نظر می رسد همه این ماشین حساب های BMR معمولی فرض می کنند که شما یک شغل تمام وقت و پاره وقت هستید یا کار و کار می کنید.

او چطور اینکار را انجام میدهد؟

شخصی مثل من که روزانه حدود 1.5 ساعت سخت کار می کند اما در غیر این صورت تقریباً بی تحرک است.