واکنش سهراب پورناظری به حذف تراک های اصلی دانش آموزان دختر – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; پورناظری نوشت: امیدوارم این خبر کذب باشد… گفته می شود دلیل این تصمیم کمبود بودجه است، در اینکه امور مالی بر عهده دولت است شکی نیست اما با این خبر اعلام می کنم تحمل می کنم. تمام هزینه های یک سال تحصیلی این جوانان را می پردازد تا دیگر بهانه ای نباشد.

لازم به ذکر است یکی از افسران هنرستان شهید غیاب وی دلیل آن را تامین نشدن هزینه های مالی از سوی آموزش و پرورش دانست.
البته تاکنون نظر رسمی از سوی آموزش و پرورش در مورد علت حذف این رشته برای دختران اعلام نشده است.