25
شهریور

ویتامین D3 و ویتامین K2 را ترکیب کنید یا جدا کنید؟برخی منابع بیان می کنند که D3 و K2 هنگامی که با هم مصرف شوند (باید همزمان مصرف شوند) بهتر عمل می کنند ، در حالی که برخی دیگر برعکس می گویند.

در حال حاضر واقعاً گیج کننده است کدام یک از این موارد صحیح است؟

ارائه شده توسط / u / Four Priorarms
[comments]