پاسخ سران ارتش به بررسی و تفحص مرزی آهن مبارک


فارس: در جلسه عصر امروز سران سه قوه که توسط رئیس جمهور برگزار شد، موضوع در نظر گرفتن شاخص های مهم توسعه در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک این موضوع ادامه یابد. دادگاه اسلامی و حکومت.

در این جلسه سران قوای سه گانه همچنین تاکید کردند که بررسی گزارش های تحقیقی دادگاه اسلامی در صلاحیت قوه قضائیه است و لازم است قبل از رسیدگی به این گزارش ها از گمانه زنی های رسانه ای خودداری شود. دادگاه.