14
شهریور

پدر نمی تواند آبخوری داشته باشد: غذای مغذی


پدرم 3 سال سرطان لوزالمعده داشت. او کارهای زیادی انجام داد. ما اخیراً دیدیم که گسترش یافته و علیه دوازدهه است. اگر او چیزی مریض بخورد ، از دوشنبه گذشته چیزی نخورده است. او واقعاً از گرسنگی مرد. او ممکن است مایعات مصرف شده داشته باشد و نمی فهمد که باعث بیماری او شده است. س Myال من این است که آیا مردم باید غذاهای ناسالم بخورند ، و برخی از چیزهایی که می توانید بخورید / بنوشید و دارای مواد مغذی مورد نیازشان باشد ، چیست؟ متشکرم!

ویرایش: آنها گفتند که کاندید استنت نیستند زیرا می تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. همچنین ، یک لوله J نیست. آنها دو بار یک کانال را امتحان کردند ، اما دو بار بیرون آمد. در پایان ، لوله خارج شد و غذا را به معده او داد ، بنابراین او بعداً بسیار مریض شد.