پرسپولیس بازی خوبی دارد اما به دنبال بازیکن است


  • پرداخت نیک
  • پرواز امروز
  • پرداخت نیک

صحبت های ناصر محمد خانی اسطوره تیم پرسپولیس درباره بازیکنان جدیدی که سرخپوشان فصل آینده جذب کرده اند را ببینید.

ویدئو |  محمدخانی: پرسپولیس بازی خوبی دارد اما به دنبال بازیکن است

پژوهش

کدام تیم تاکنون موفق ترین زمان نقل و انتقالات را داشته است؟

موارد دلخواه

خبر مهم

بیشترین بازدید

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

پژوهش

کدام تیم تاکنون موفق ترین زمان نقل و انتقالات را داشته است؟

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

بیشترین بازدید

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __

آخرین خبرها

عنوان[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] __ [] __