پروانه سلحشوری: گشت ارشاد کار دیگری جز ایجاد ترس ندارد | اخبار مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس و فعال حقوق زنان گفت: امور جاری کشور را نمی توان به تنهایی تحلیل کرد. اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده خشم مردم را برانگیخته است. در مورد دختر بچه هایی که خواهان یک زندگی عادی هستند از اصطلاحات تحقیر آمیز استفاده می شود. اگر رویدادهای اجتماعی را به تفصیل تجزیه و تحلیل کنیم، به حاشیه می رویم. اما اگر به کائنات توجه کنیم – کیهانی که به نظر می رسد با یک برنامه نانوشته و در واقع یک برنامه غیرقانونی مخالفان را دنبال می کند – نتیجه بهتری می گیریم. از نظر تبعیض از جمله در زمینه تحصیل، کار و به طور کلی، زنان تحت فشار بیشتری قرار دارند و تقاضا برای مهاجرت بیشتر از زنان است.

مشکل اینجاست که گشت ارشاد کار دیگری جز ایجاد ترس ندارد. حقوق شهروندی مردم در حادثه ای به نام گشت ارشاد زیر سوال می رود. این موضوع نه تنها زنان را تحقیر می کند بلکه خانواده ها و مردان را نیز تحقیر می کند. دختران و همسران این مردان توسط زن دیگری به موز هدایت کشیده می شوند و باید به آنجا هدایت شوند.

دستگیری زنان، عکس گرفتن و تهدید آنها، اتهام زدن و مال بودن با آنها مشکلی را حل نمی کند. حقوق شهروندی بشر باید رعایت شود. زمانی که در مجلس بودم به خاطر دختری که به خاطر اعتراض به ناجا مجبور به سوار شدن به وانت شده بود، پلیس از من شکایت کرد. یکی از پرونده های دادگاه من اعتراض مجلس به دستورالعمل بود. یکی از جدی ترین پرونده های قضایی من پاسخ به مرگ سحر خدایاری بود. این مسائل نشان می دهد که چنین اقداماتی از قبل انجام شده بود، اما حساسیت مردم امروز نبود.

پس از مرگ مهسا، مسئولان قول رسیدگی به این موضوع را دادند، اما ماهیت و زمینه ماجرا مشکل ساز است و باید تیر را به جایی رساند که دیگر هیچ نظارتی برای تحقیر زنان، خانواده ها و مردم ایران و حقوق بشر وجود ندارد. و تابعیت افراد رعایت می شود.