16
مهر

پس از مصرف طولانی مدت کربوهیدرات ، در مورد عدم تحمل کلیه / مقاومت به انسولین اطلاعات کسب کنید. : غذای مقوی


من در مورد تنظیم چربی و نحوه عملکرد کربوهیدرات ها و عدم تحمل کاهش کربوهیدرات ها در مدت زمان طولانی که مقاومت به انسولین را افزایش می دهد ، مطالعه کرده ام. من در همه اصطلاحات جدید بسیار تازه کار هستم بنابراین به دنبال اطلاعات / افکار در مورد آن هستم. همچنین داشتن همه اطلاعات در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری در نتیجه رژیم کم کربوهیدرات خوب است.