30
شهریور

پودر پروتئین آب پنیر بر اساس حیوانات: یک رژیم غذایی مغذی


من زیر صخره ای نشسته بودم و متوجه نشدم که پودر پروتئین (غیر از گیاه) پروتئین آب پنیر وجود ندارد. gf من به تازگی برنامه تمرینی و رژیم غذایی جدیدی را شروع کرده است و یک پودر پروتئین حیوانی خریداری کرده است که می گوید از پروتئین ماهی قزل آلا ، پروتئین نخود فرنگی ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و غیره استفاده می کند (در صورت نیاز می توانم در نظرات با نام تجاری تماس بگیرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر پروتئین آب پنیر مستقیم است؟ شاید مزایا و معایبی داشته باشد؟