پیش بینی تغییر دما در خوزستان – اطلاعات پایه مدآرا


محمد سبززاری گفت: بررسی نقشه های پیش یابی وضعیت جوی استان خوزستان را تا پایان هفته پایدار نشان می دهد.

وی افزود: تا روز چهارشنبه وقوع مه یا مه رقیق در سایر نقاط استان دور از انتظار نیست. این روزها با توجه به تغییرات اقلیمی افزایش زباله در شهرهای صنعتی استان پیش بینی می شود. شمال خلیج فارس نیز تا همین اواخر ناهموار بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی شبانه روز گذشته گتوند با ۲۸ و ۱۰ درجه سانتی گراد گرم ترین و سردترین نقطه استان خوزستان ثبت شد. در این مدت دمای هوای اهواز بین ۲۶.۹ تا ۱۲ درجه سانتیگراد تغییر کرد.

منبع: ایسنا