چرا حکم رهبر معظم انقلاب به نفع «روزنامه اطلاعات» صادر شد؟!


کیهان و اطلاعات دو روزنامه یا دو نهاد فرهنگی بودند که رهبری آنها از اول انقلاب توسط رهبری انتخاب شد. آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان.

نواندیش – محمد صادقی: کیهان و اطلاعات دو روزنامه یا دو نهاد فرهنگی بودند که رهبری آنها از اول انقلاب توسط رهبری انتخاب شد. آقای شریعتمداری در روزنامه کیهان.

حالا با درگذشت سیدمحمود دعایی، احتمالاً خیلی ها نگران پایان این نهاد و خاستگاه آن و همچنین انتصاب شایسته رهبر معظم انقلاب در روز گذشته و پیام دلگرم کننده ایشان از این دغدغه بودند. سید عباس صالحی وزیر ارشاد دوازدهم که از اهالی فرهنگ و نخبگان نیز می باشد از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیر عامل روزنامه اطلاعات منصوب شد.

نکته جالب و قابل توجه اما پیام رهبر معظم انقلاب در هنگام انتخاب صالحی بود که ایشان در بخشی از پیام خود فرمودند: نماینده و نمایشگاه یکی از احزاب نظام و انقلاب و سخنگوی جمعی از عزیزان بوده است که سخنانشان اغلب بیش از هر جای دیگری در این روزنامه آمده است. گستردگی افکار و آرزوهای سیاسی در میان نخبگان با اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامی، وجود روزنامه ای با این ویژگی را مفید و شاید ضروری و کماکان کرد.

در واقع آنچه به انتخابات امیدوار شد، اشاره مقام معظم رهبری به سیاست روزنامه اطلاعات بود که همیشه صدای مشترک مردم بوده و تداوم آن را ضروری می دانستند. یک موضوع بسیار رایج در سیاست و اینترنت پذیرفته شده است. در واقع ایجاد تعادل و نشان دادن تعهد اصیل انسانی حلقه‌ای است که در عرصه سیاسی ما وجود ندارد و در کشور ما گروهی دیگر همیشه در دادگاه‌های عالی بوده‌اند، زمانی که یک طرف از این فرصت محروم می‌شد، به همین دلیل از همه حمایت می‌کردند. در مجموع امور در جامعه باقی می ماند و خوشبختانه قضاوت رهبری نشان داد که همینطور خواهد بود.

صدای گنگ و تداوم راه تعادل;  وعده استخدام رهبر انقلاب در روزنامه!

صدای گنگ و تداوم راه تعادل;  وعده استخدام رهبر انقلاب در روزنامه!

صدای گنگ و تداوم راه تعادل;  وعده استخدام رهبر انقلاب در روزنامه!

صدای گنگ و تداوم راه تعادل;  وعده استخدام رهبر انقلاب در روزنامه!

صدای گنگ و تداوم راه تعادل;  وعده استخدام رهبر انقلاب در روزنامه!