13
مهر

چربی گوشت خوک چقدر ناسالم است؟ : غذای مقوی


از ورزشکاران POV ناسالم چربی ناشی از گوشت خوک. به عنوان مثال ، من می دانم که ماهی قزل آلا به دلیل چربی های سالم موجود در آن خوب است. بله می دانم بستگی به مقدار گوشت دارد. من فقط می پرسم آیا بهتر است از گوشت خوک دوری کنید یا نه. (بازیکن فوتبال / بازیکن فوتبال)