13
شهریور

چه شرایط / شرایطی شما را ملزم به دریافت مواد مغذی بیشتر می کند؟به عنوان مثال: هنگامی که باردار هستید باید آهن ، اسید فولیک یا… یا هنگامی که تحت فشار هستید ، ویتامین B ، منیزیم و غیره دریافت کنید.

شرایط و موقعیت های دیگری که در آنها شما نیاز به دریافت مواد مغذی خاص دارید چیست؟

ارائه شده توسط / u / پرورش دهنده
[comments]