5
مهر

چگونه می توان یک وعده غذایی با تمام مواد مغذی ایجاد کرد؟ : غذای مقوی


بر اساس درک شما از غذا ، اگر بخواهید یک وعده غذایی واحد تهیه کنید تا همه مواد غذایی مورد نیاز برای موسسه ای مانند بیمارستان یا اردوگاه ارتش را در منطقه ای فقیرنشین تهیه کنید ، آن چه خواهد بود؟

بر اساس آنچه من اکنون می دانم ، این یک سوپ سبزیجات ، گندم خانگی و نان کتان است که با کره بادام زمینی پوشانده شده است و شاید یک خمیر میوه / توت / بدون شکر اضافه شده است. برای سبزیجات موجود در سوپ ، من فکر می کنم هویج ، گوجه فرنگی ، کلم پیچ یا اسفناج ، پیاز یا سیر و شاید سیب زمینی شیرین کافی باشد. استخوان مرغ با کمی چربی مرغ موجود است. من همچنین می توانم تخم مرغ زده شده ، روش سوپ تخم مرغ را اضافه کنم.

پیشاپیش متشکرم.