7
شهریور

کاغذ مغذی موجود در یک کیسه جو خشک حاوی 12 گرم فیبر برای 1/2 فنجان است. تازه خشک شده یا بعد از پختن؟برچسب غذا روی کیسه ارکیده خشک می گوید: 1/2 فنجان 12 گرم فیبر را تأمین می کند.

من 1/4 فنجان جو خشک را در آب جوشاندم و به 1 فنجان رساندم

بنابراین آیا این 6 گرم فیبر یا 24 گرم فیبر به من می دهد؟

ارسال شده توسط / u / lobster455
[comments]