18
شهریور

کالری غذا و رد پای کربن: غذا


سلام،

من واقعاً از غذاهای مغذی لذت می برم و همیشه دوست دارم https://nutritiondata.elf.com/ را بررسی کنم تا میزان چربی/ کربن/ پروتئین را دریابم. من بیشتر و بیشتر می دانم که غذایی که می خوریم روی کره زمین نیز تأثیر می گذارد. این درست است که واردات آووکادو به اروپا دارای رد پای کربن زیادی است.
آیا می دانید آیا وب سایت / پایگاه داده ای وجود دارد که می توانم بین nutritiondata.com و آگاهی از ردپای کربن برای هر غذا ترکیبی داشته باشم؟ در واقع ، من سایتی را دوست دارم که در آن جزئیات کامل کالری در مورد غذا / دستور تهیه شده شما و تأثیر کربن بر آن را در اختیار داریم.

کمی شبیه به این: https://www.carbonfact.co/ (برای کفش ساخته شده است)

PS: nutritionaldata.com واقعاً خوب است ، اما به نظر من خیلی زیاد فراموش می کنم ، اگر گزینه های دیگری دارید خوشحال می شوم آن را ببینید.