31
شهریور

کالری ناکافی: غذای مغذی


خواهرم مریض است و روزانه 500 کالری دریافت می کند. دکتر نمی داند مشکل او چیست ، اما او آزمایش های بیشتری را انجام داده است. او در کمتر از یک ماه 15 کیلوگرم وزن کم کرد.

بررسی کنید که تحریک و تقویت کمی گران است ، بنابراین من می پرسیدم آیا بسیج زیاد پروتئین / تجمع ایده خوبی خواهد بود؟ نگرانم که پروتئین زیادی داشته باشند. او نمی تواند چربی خود را افزایش دهد (آیا ممکن است مشکل از پانکراتیت و زخم معده بد باشد؟). هر بار که او حتی نصف موز می خورد ، احساس ناراحتی و فشار می کند و منجر به درد مناسب می شود.

او سوپ عدس ، سینه مرغ و موز می خورد. هر گونه پیشنهاد؟