5
شهریور

کامبوچا چقدر سالم است؟ : غذای مقوی


من سعی می کنم هضم و فلور روده ام را بهبود ببخشم. هر شب کمی ماست بخورید (مانند بزرگ شدن در جنوب هند و داشتن بچه ای بسیار سالم!) و این خوب است. من سعی می کنم انواع مختلفی از باکتری ها را اضافه کنم و در مورد کامبوچا تعجب کنم ، که به طور خاص در خانه مانند GT’s Synergy ساخته نشده است. آنها شکر اضافه نکردند ، اما من در خانه کامبوچا درست کردم و به شکر سفید احتیاج دارم ، اما آن را تا سرحد خوردن بخورم …؟