6
مهر

کدام ماهی سابقه ای ندارد که بتوانم هر روز بخورم؟ : غذای مقوی


من ماهی دوست دارم. آنها منبع پروتئین مورد علاقه من هستند!
ای کاش من هم می توانستم هر روز ماهی بخورم. من می دانستم که اگر مسمومیت با جیوه داشته باشم و البته آن را دوست نداشتم.

ماهی مورد علاقه من ماهی قزل آلا است. ماهی قزل آلا سوکی نیست ، معمولی است. ایک چه دریایی از حقیقت من چند تیلاپیا خوردم و اشکالی نداشت.

من می شنوم که ساردین برای شما مفید است ، بنابراین قصد دارم آنها را امتحان کنم. من کنسرو اکالیپتوس بدون روغن را امتحان می کنم. فکر می کنم سر آنها از ظروف آنها خارج شد. امیدوارم باشند.

آیا پیشنهادی در مورد ماهی هایی که جیوه کمی دارند یا به طور کلی برای بدن مفید هستند ، دارید؟

آیا می توانید ماهی هایی را که دوست دارید و چرا؟ من فقط به سوابق علاقه دارم