23
شهریور

کلاژن / پپتیدهای کلاژن: مواد مغذی


مشکل اینها چیست؟ به نظر می رسد همه جا در حال ظهور هستند. پروتئین کلاژن در مقایسه با محصولات کلاسیک مانند آب پنیر ، کازئین و تخم مرغ چگونه است؟ آنها چگونه با توانبخشی و سنتز عضلات مقایسه می شوند؟ آیا این به زانوی 30 ساله من کمک می کند که دوباره احساس جوانی کنم؟