کلیات لایحه مدیریت بدهی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد


سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۹:۱۳

امیسیون اقتصادی

تهران (پانا) – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب اصل مدیریت بدهی های عمومی به کمیسیون های مختلف خود خبر داد.

مهدی طغیانی در خصوص جلسه جاری کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین برنامه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی تحمیل مواد مخدر در فرهنگ کشور بود چرا که کمیسیون اقتصادی وظیفه نظارت بر بازار همه دارایی ها را بر عهده دارد. ” .

نماینده مردم اصفهان در مجمع مشورتی مسلمین افزود: گزارش ماده ۴۵ آیین نامه داخلی پیشنهادات کمیسیون حل اختلاف تهیه و گزارش توصیه ها و تخلفات مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه تنظیم شده است. روش.

وی افزود: دومین هدف امروز کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی اصول کلی اصل مدیریت بدهی های عمومی بود. از آنجایی که قانون رفع موانع تولید، دولت را موظف به شفاف سازی وضعیت بدهی خود به تمامی افراد، پیمانکاران، کارفرمایان و غیره کرده است، این قانون وضعیت بدهی دولت و نحوه بازپرداخت طلبکاران را در وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز از سران قانون اساسی مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه و نهاد مالی، شورا، کمیته های ویژه تشکیل شود. این کارگروه باید لایحه را بررسی و نتیجه را برای بررسی مجدد به کمیسیون ارائه کند.