کیفرخواست «فائزه هاشمی» تنظیم شد.


در مورد فیضه هاشمی حکم مجرمیت صادر شد.

در مورد فیضه هاشمی حکم مجرمیت صادر شد.

به گزارش تسنیم، پس از اعتراض رسمی، برای این مرد پرونده تشکیل و به اتهام براندازی به نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات راهی دادگاه شد.