کیهان: از آنجایی که روابط ایران با چین و روسیه در حال حاضر بسیار خوب است، به «گشت ارشاد» حمله می کنند – پایگاه خبری مدرس


از دیگر اهداف اصلاح طلبان تضعیف افکار عمومی نسبت به رئیس جمهور، گمراه کردن افکار عمومی و دست کم گرفتن عملکرد خوب دولت سیزدهم در سال گذشته است. سرانجام دولتی روی کار آمد که جلوی کشور را نگرفت و توانست موضع غرب در برابر ایران را در سیاست خارجی تغییر دهد و جلوی اقدامات تجاوزکارانه آنها را بگیرد. از سوی دیگر این دولت با تمرکز بر مذاکرات اقتصادی توانست ایران را به قدرت هایی مانند چین و روسیه نزدیک کند و حجم روابط تجاری و مبادلاتی را چندین برابر کند.

اصلاح طلبان در کنار «اجرای قدرت بازسازی هویت از دست رفته» و «نقد حسن سابقه رئیسی» اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند. «خوشحال کردن دولت» و «احساس ضعف به طرف های خارجی».

شاید حضور بخشی از اقتدار ملی در پینگ پنگ و بازی در بازی به حاشیه راندن گروه های سیاسی مقرون به صرفه نباشد، اما اجرای چندپارگی اجتماعی، دوگانه انگاری و تغییر در مسائل ثانویه و اولیه برای کشور هزینه بر است. امنیت عمومی و منافع ملی فراموش نکنیم که اغتشاشات سال ۸۸ رفتار آمریکایی ها را در قبال ایران و صدور قطعنامه های تحریمی به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ علیه کشورمان تغییر داد. (قطعی که کشورمان را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و ماده ۴۱ آن قرار داد و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران اعمال کرد و تحریم‌های شدیدتر را آغاز کرد.)