گرانی رژیم فعلی یک امتحان الهی است!


جمهوری اسلامی نوشت: حضرت علی (ع) می فرمایند ما را نگاه کن و به من نگاه نکن (ببینید چه گفته شده است نه کی گفته)

به گزارش «آی قال» و به نقل از «آی قال»، آنچه باید مورد انتقاد قرار گیرد این است که برخی دادگاه‌ها و قلم‌ها در دستان فراانقلابی، در مواجهه با حوادث و اقدامات، بیشتر به کار نگاه می‌کنند و گزارش می‌دهند و به «موضوع» فکر می‌کنند. رابطه ای که با آن شخص دارند، ملاقات خود را ترتیب می دهند.

اگر انسان یکی از آنها باشد، حرامش هم حلال است، غفلتش موجه، گناهش فایده ندارد، حتی خیانتش هم همین مراقبت نامیده می شود، اما اگر ندانیم «حرف» ماست و در آن است. جریان دیگر، شرعی و واجب است ما هم به آن حرام می گوییم.

این داستان غم انگیز تورم و تورم را در دو قسمت می خوانیم. در امپراتوری اول نماد غرب و نظام شیطانی و حتی بی تفاوتی بود، اما امروز همه اینها به آزمون خداپرستی تبدیل شده است. این قرائت را نقد بر خلاف رضای خدا نیز می گویند. علاوه بر این، رفتارها و محاسبات غیرقانونی و غیراخلاقی مانند حقوق بازنشستگی، «نابرابری دستمزد» تلقی می شود.