گرم ترین نقطه جهان ایران است – مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; آژانس فضایی ایالات متحده آمریکا (ناسا) اعلام کرد که تابستان سال ۲۰۲۲ موج گرما در زمین خواهد بود. تصاویر ماهواره ای از سه شهر اهواز در ایران، سویا در اسپانیا و شاهنگهای چین به ترتیب داغ ترین شهرها انتخاب شده اند.

اهواز در جنوب ایران تا کنون با دمای ۴۶.۵ درجه بالای صفر گرم ترین نقطه جهان بوده است.

 گرم ترین جای دنیا