گروه زنان و خانواده در دانشگاه تهران راه اندازی می شود


در پی تکمیل تفاهم نامه بین دانشگاه تهران و معاونت امور زنان ریاست جمهوری؛

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ – ۰۹:۳۳

انعقاد تفاهم نامه

تهران (پانا) – تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضای مقام ارشد دو طرف رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مشارکت در راه اندازی مرکز زن و خانواده در دانشگاه تهران، تشریح طرح های اجرا شده و توسعه با محوریت قراردادهای پژوهشی کاربردی، حمایت از پتانسیل دانشجویان کارشناسی ارشد تهران و پایان نامه های پزشکی برای اهداف مورد استفاده. و دسترسی به امکانات و امکانات برای مطالعه و پژوهش، امکانات و آزمایشگاه ها و استفاده از تجهیزات علمی و کتابخانه های کتابخانه ای از زمینه های همکاری مشترک دانشگاه تهران با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است. .

توسعه روزافزون آموزش های مبتنی بر مهارت، همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه ها، جلسات ویژه و کنفرانس های علمی؛ اجرای اهداف کیفی مضاعف برای جوانان جامعه، استفاده از توانایی اعضای ارشد در مطالعه موضوعات مرتبط با پژوهش مورد نیاز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ایجاد جمع آوری داده ها، مشکلات و مهارت های زنان فارغ التحصیل دانشگاه. از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در نشست امضای تفاهم نامه بین دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار امیدواری کرد که مرکز آموزش زنان و خانواده دانشگاه تهران در این زمینه فعالیت کند. و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سرمایه گذاری مشترک را آغاز خواهند کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده، مسائل زنان را یکی از موضوعات مهم در کشور دانست.

دکتر. فاطمه یزدیان، رئیس مرکز مطالعات خانواده دانشگاه تهران نیز از تشکیل تیمی برای کار در دانشکده زن و خانواده دانشگاه تهران به تازگی خبر داد. .