گل محمدی نیز خبر قرارداد فوق نجومی گل محمدی با ‘پرسپولیس’ را تایید کرد.


درویش: قرارداد گل محمدی برای دو فصل کمی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار است.

نواندیش: رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به سوال یکی از مجریان ورزشگاه شبکه هفت، تایید کرد که قرارداد گل محمدی برای دو فصل کمتر از ۴۰ میلیارد دلار است.

گیرنده این قرارداد، گل محمدی را برای ادامه کارش در پرسپولیس برد.