14
مهر

گوشت قرمز باید سالم و ضروری برای سلامتی ما باشد. انسانها گوشت را برای ماه پختند: یک غذای مقوی


گوشت قرمز باید سالم و ضروری برای سلامتی ما باشد. انسانها گوشت را برای ماه پخته اند و با خودآگاهی به رشد مغز ما کمک کرده اند.

من نمی توانم به شما بگویم که اگر تصمیم می گرفتیم فقط سبزیجات و میوه ها را برای همه انسان ها بخوریم ، یکسان نبودیم.

ترکیب فلس ها در گوشت قرمز خوراکی دشوار است.

پیشنهادات؟