یکی از منتخبان رژیم عبدالمالکی دستگیر شد


شنیده ها حاکی از آن است که مدیرعامل پتروشیمی شیراز که از سوی وزیر سابق رفاه اجتماعی منصوب شده بود، بازداشت شده است.

شنیده ها حاکی از آن است که مدیرعامل پتروشیمی شیراز که از سوی وزیر سابق رفاه اجتماعی منصوب شده بود، بازداشت شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دستگیری مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی اوره خبرساز شد. مدیرعاملی که «م.ب» نام گرفت شایعات حاکی از دستگیری مدیرعامل پتروشیمی شیراز است. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، پس از دستگیری این مدیرعامل، چند تن از کارکنان و مدیران این پتروشیمی نیز بازداشت شدند. مدیر فروش و بازاریابی پتروشیمی شیراز یکی از دستگیرشدگان این پرونده فساد مالی است. به احتمال زیاد تعداد دستگیر شدگان به زودی افزایش خواهد یافت.

عبدالرضا داوری نیز در توئیتی از دستگیری این مدیر پتروشمی خبر داد و نوشت: چهارمین مدیر منصوب در دوران فعالیت حجت عبدالملکی در وزارت رفاه نیز دستگیر شد که در سال بعد مدیران منصوب عبدالله عبدالملکی نیز دستگیر شدند. مالکی، دومینوار، در فساد و چنین بحران وحشتناکی افتاد که هرگز برای هیچ یک از دولت های قبلی اتفاق نیفتاده است.

مالکان اصلی این شرکت گروه نفت و گاز فارس و صنایع اقتصادی و پتروشیمی خلیج فارس هستند. با این پتروشیمی بال های زیادی منجر به برکناری او می شود. وی دو ماه پس از انتصاب و پس از انتشار گزارش های پتروشیمی ستاره «امیر کبیر» از سمت خود برکنار شد اما با وجود این بلافاصله به عنوان مدیرعامل پتروشیمی «شیراز» منصوب شد. استیضاح و نصب هایی که در دولت شورش انجام شد با اینکه از جنایات او خبر داشتند، این فساد پتروشیمی شیراز را هم گرفته است. اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ مسئولان به ماجرای انتصاب وی با وجود تخلف پتروشیمی «شیراز» و روشن شدن این دستگیری ها هستند.