12
مهر

یک رژیم مستقل که توسط افراد بر خلاف استیک توسعه یافته است: یک رژیم غذایی مغذی


در اینجا به دنبال طعم نیست ، اما استیک از نظر غذایی که فقط از گیاهان استفاده می کند و ساخته دست بشر نیست ، چگونه است.

من می پرسم زیرا به آنچه که می تواند مفیدترین غذا باشد علاقه دارم. بله قاعده این است که شما بیشتر انرژی خود را در زنجیره غذایی از دست می دهید.