22
شهریور

2 ماه استراحت بعد از رژیم بدون گلوتن؟ : غذای مقوی


اگر بخواهم به صراحت بگویم ، من سال ها پیش مبتلا به بیماری سلیاک تشخیص داده شده بودم اما هیچ مشکل گوارشی نداشتم (به جز کاهش وزن). من 2 ماه پس از شروع رژیم GF یک صندلی رایگان ایجاد کردم و هنوز برطرف نشده است.

آیا سوء تغذیه ای وجود دارد که منجر به مدفوع بدون گلوتن شود؟